Gilles Vastgoed
Onze Lieve Vrouwstraat 128
3020 Herent
Mail ons
0468 486 127
 
 Ontdek ons gratis vastgoedadvies
 Vraag een gratis waardebepaling

Aanpassing onroerende voorheffing

Als koper van een woning dien je jaarlijks onroerende voorheffing te betalen. Deze belasting kan elk jaar veranderen, zoals in 2023 waarbij de onroerende voorheffing sterk zal stijgen vanwege de hoge inflatie en de hogere indexatie van het kadastraal inkomen. Het KI zal in 2023 9,59% hoger zijn dan in 2022.

Als je van plan bent een energiezuinige woning te kopen, moet je weten dat de vermindering van de onroerende voorheffing voor gewone nieuwbouw sinds 1 januari 2023 niet meer geldt. Alleen in geval van sloop en heropbouw kun je bij een nieuwbouwwoning nog aanspraak maken op de vermindering. De vermindering geldt nu alleen voor vervangingsbouw en ingrijpende energetische renovaties. Om de korting te krijgen, moet niet alleen voldaan zijn aan het E-peil, maar ook aan alle EPB-eisen. Als aan deze eisen is voldaan, wordt de vermindering normaliter automatisch toegekend. Dit is de schematische verduidelijking:

Maximale E-peil bij (gedeeltelijke) herbouw* Maximale E-peil na ingrijpende energetische renovatie (IER) Vermindering Duur van de vermindering
E20 n.v.t 50% 5 jaar
E10 E60 100% 5 jaar

Als koper kun je ook rekening houden met de vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderlast. Deze vermindering geldt als er op het adres op 1 januari van het aanslagjaar minstens twee kinderen gedomicilieerd zijn binnen hetzelfde gezin die recht hebben op gezinsbijslag. De vermindering bedraagt voortaan 8 euro forfaitair per kind en wordt verhoogd met de provinciale en gemeentelijke opcentiemen. Voor kinderen met een erkende handicap wordt de vermindering verdubbeld. Het is belangrijk om te weten dat deze vermindering ook in aanmerking komt voor de regeling waarbij de onroerende voorheffing voor de verhuurder wordt verlaagd, maar de verhuurder verplicht is de korting door te rekenen in de huurprijs, zodat het bedrag uiteindelijk aan de huurder ten goede komt.

Op 1 januari worden ook de gemeentebesluiten tot aanpassing van de opcentiemen van kracht. Dit kan van invloed zijn op het bedrag dat je als koper uiteindelijk moet betalen.

Geplaatst op 15/03/2023
100%
50%
EPB
KI
kopen
onroerende voorheffing
slopen
vernieuwbouw