Gilles Vastgoed
Onze Lieve Vrouwstraat 128
3020 Herent
Mail ons
0468 486 127
 
 Ontdek ons gratis vastgoedadvies
 Vraag een gratis waardebepaling

Meld je verbouwingswerken om boetes te voorkomen.

Wanneer het comfort of de omvang van uw woning verandert door verbouwingen, is het cruciaal om de fiscus op de hoogte te stellen. De recent ingevoerde maatregelen verhogen niet alleen de boetes voor het niet melden aan het kadaster, maar benadrukken ook het belang van tijdige meldingen (binnen de 30 dagen) voor een accuraat kadastraal inkomen.

Belangrijkste punten:

1. Kadastraal inkomen:
† †Het kadastraal inkomen (ki), dat de basis vormt voor vastgoedbelastingen, wordt bepaald door het Kadaster. Het is een fictief inkomen gebaseerd op factoren zoals nettohuur, onderhoudskosten en regionale variabelen. Het geÔndexeerd kadastraal inkomen wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie.

2. Impact van verbouwingen op het kadastraal inkomen:
† †Werken die de nuttige oppervlakte en/of het comfort verhogen, zoals het toevoegen van een badkamer of het inrichten van een zolder, kunnen leiden tot een stijging van het kadastraal inkomen. Energiebesparende investeringen, daarentegen, beÔnvloeden het KI†niet.

3. Verplichte melding aan de fiscus:
† †Alle verbouwingswerken die de huurwaarde beÔnvloeden, moeten worden gemeld. Bij vergunningsplichtige verbouwingen wordt het kadaster automatisch op de hoogte gebracht, maar bij andere werken moet de eigenaar binnen dertig dagen na voltooiing zelf een aangifte indienen.

4. Aanpassing van het kadastraal inkomen:
† †Het KI†wordt aangepast als het met minstens 15 procent of 50 euro wijzigt. Bezwaar aantekenen is mogelijk binnen twee maanden na ontvangst van het notificatiebulletin.

5. Boetes en controles:
† †Niet-melden van verbouwingen kan resulteren in administratieve boetes van 250 tot 3.000 euro en zelfs strafrechtelijke boetes. Verhoogde boetes zijn bedoeld om naleving te stimuleren en om te gaan met verschillen in belastingen voor Belgisch en buitenlands vastgoed.

Wat kunnen we dus concluderen:
Het melden van verbouwingen is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook essentieel om boetes te voorkomen en een nauwkeurige belastingafdracht te waarborgen. Controles door de federale overheid en samenwerking met gemeenten benadrukken het belang van een correcte weergave van vastgoedinformatie in de kadastrale documentatie.

Geplaatst op 21/10/2023
3000 euro
hogere boetes
KI
verbouwen