Gilles Vastgoed
Onze Lieve Vrouwstraat 128
3020 Herent
Mail ons
0468 486 127
 
 Ontdek ons gratis vastgoedadvies
 Vraag een gratis waardebepaling

Huurprijzen blijven stijgen in Vlaanderen

Inflatie zorgt voor een verwachte stijging van 3,5% in huurprijzen

In het voorjaar van 2023 zijn de gemiddelde huurprijzen met €29 gestegen, wat overeenkomt met een stijging van 3,5%. Deze toename ligt in lijn met het huidige inflatieniveau.

Drie belangrijke mijlpalen bereikt:

We hebben drie belangrijke mijlpalen bereikt in de huurmarkt: de gemiddelde huurprijs voor rijwoningen is gestegen tot €900, voor alle woningtypes samen is dit €850, en voor appartementen bedraagt het nu €800.

Vlaams-Brabant en Antwerpen aan de top

In Vlaams-Brabant, de duurste provincie, is de gemiddelde huurprijs nu voorbij de €1.000. Antwerpen, de duurste stad, heeft de grens van €1.000 voor appartementen bereikt.

Analyse gebaseerd op 30.000 huurcontracten

De CIB-Huurbarometer bevat een analyse van 30.000 huurcontracten die zijn afgesloten via vastgoedkantoren in het voorjaar van 2023.

Inflatie heeft impact op huurprijzen

Inflatie heeft direct invloed op onze dagelijkse uitgaven, maar de effecten op de huurmarkt manifesteren zich geleidelijker. We hadden voorspeld dat de volledige impact van de inflatie pas in 2023 merkbaar zou zijn, en deze voorspelling is uitgekomen. In de eerste helft van 2023 zagen we een stijging van 3,5% in de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen. Deze stijging is hoger dan voorgaande jaren, maar is volledig te verklaren door het vertraagde effect van de inflatie.

Verwachtingen en stijging van de huurprijzen

Met een inflatiegolf en een stijging van de lonen en vervangingsinkomens met meer dan 10% in het afgelopen jaar, was het te verwachten dat de huurprijzen bovengemiddeld zouden stijgen. Dit is nu werkelijkheid geworden.

Verschil tussen woningtypes

De huurprijsstijging van €29 (voor alle woningtypes samen) of 3,5% in één semester is opvallend. Ter vergelijking: in 2022 bedroeg de hoogste stijging in een semester slechts 1,8%. De huidige situatie is echter anders door het hogere inflatieniveau. De impact van de inflatie is vooral merkbaar in de gemiddelde huurprijs voor appartementen, waar het gemiddelde nu boven €800 ligt.

Toekomstige inflatie en de huurmarkt

Economen voorspellen structureel hogere inflatie in de komende jaren, wat invloed zal hebben op alle aspecten van de samenleving, inclusief de huurmarkt.

Veranderend huurmarktlandschap

De huurmarkt wordt gedomineerd door appartementen, met 72,1% van alle nieuwe huurcontracten in 2023. Het aandeel van rijwoningen blijft dalen, tot 11,7%. Dit is een historisch laag niveau en wijst op toenemende druk op de huurmarkt, naast de hoge inflatie.

Prijsverschillen en inflatie

In het voorjaar van 2023 bedroeg de gemiddelde huurprijs voor nieuwe contracten €853, met een mediaan huurprijs van €800. Het feit dat de kloof tussen de gemiddelde prijs en de mediaan niet groter wordt, geeft aan dat de prijsstijgingen zich voordoen in het hele spectrum van huurwoningen, van goedkoop tot duur.

Prijsstijgingen per woningtype

Opvallend is dat de prijsstijging voor appartementen hoger is dan voor huizen in het voorjaar van 2023. Rijwoningen zijn matig gestegen (1,2%), maar de gemiddelde huurprijs voor appartementen is nu meer dan €800.

Seizoenseffect in prijsstijgingen

Historische cijfers tonen een seizoenseffect waarbij prijzen in het eerste semester stabiliseren of dalen en later in het jaar weer stijgen. De redenen hiervoor zijn nog onbekend en vereisen nader onderzoek.

Verwachting voor 2023

Voorlopige resultaten voor 2023 tonen een prijsstijging van 5,1% ten opzichte van het voorgaande jaar. Verwacht wordt dat de totale prijsstijging voor 2023 niet hoger zal zijn dan 6%, afhankelijk van de mate waarin de inflatie vertraagt in de huurmarkt.

Vlaams-Brabant blijft de duurste provincie

Vlaams-Brabant blijft de duurste provincie om te huren, met een gemiddelde huurprijs van €1.012. Dit is het gevolg van de stijgende prijzen voor appartementen en het aanbod van villa's in de Vlaamse Rand.

Provinciale verschillen

Verschillende provincies hebben een verschillende verdeling van woningtypen in de huurmarkt. Antwerpen heeft bijvoorbeeld de meeste appartementen, terwijl West-Vlaanderen de meeste rijwoningen verhuurt. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden meer dan 92% van de huurcontracten gesloten voor appartementen of studio's.

*bron CIB

Geplaatst op 12/09/2023
huurbarometer
Huurprijs
inflatie