Gilles Vastgoed
Onze Lieve Vrouwstraat 128
3020 Herent
Mail ons
0468 486 127
 
 Ontdek ons gratis vastgoedadvies
 Vraag een gratis waardebepaling

Belastingen bij de aankoop van een woning: Registratierechten, Btw en Onroerende Voorheffing uitgelegd

Als eigenaar van een woning ben je verplicht om belastingen te betalen. Bij de aankoop van een woning zijn er verschillende belastingen waar je rekening mee moet houden. Hieronder volgt een overzicht:

Registratierechten: Bij de aankoop van een bestaande woning moet je registratierechten betalen, ook wel bekend als verkooprechten. Deze rechten worden berekend als een percentage van de aankoopprijs. In Vlaanderen bedraagt het verkooprecht 3% voor de enige gezinswoning. Indien de woning ingrijpend energetisch gerenoveerd wordt (met een maximum E-peil van 60) of gesloopt en heropgebouwd wordt, geldt een tarief van 1% registratierechten.

Btw bij nieuwbouw: Bij de aankoop van een nieuwe woning van een bouwpromotor moet je btw betalen in plaats van registratierechten. Het standaardtarief is 21%. Bij de aankoop van een nieuwe sociale woning van het OCMW geldt een btw-tarief van 12%. Indien je een nieuwbouw koopt bij een gewestelijke huisvestingsmaatschappij of een door hen erkende maatschappij voor sociale huisvesting, betaal je 6% btw. Als je zelf een nieuwe woning verkoopt, kun je dit ook doen met btw, maar dit moet wel vermeld worden in de voorlopige overeenkomst.

Daarnaast geldt in principe een btw-tarief van 21% op de grond bij de aankoop van een nieuwe woning. Er zijn echter drie voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor dit tarief:

Het is toegestaan om op de grond te bouwen en de woning wordt verkocht met btw.

De grond en de woning worden verkocht door dezelfde persoon.

De grond wordt samen met de woning overgedragen. Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, dien je registratierechten te betalen op de grond. In Vlaanderen bedraagt dit 12% van de aankoopprijs.

Belastingen na de aankoop van een woning

Onroerende voorheffing: Als eigenaar van een woning ben je jaarlijks een belasting verschuldigd, namelijk de onroerende voorheffing, ook wel bekend als grondlasten. Het kadastraal inkomen (KI), dat een fictieve huurwaarde aan je woning toekent, vormt de basis voor de berekening van deze belasting.

Er zijn gevallen waarin je mogelijk recht hebt op een vermindering van de onroerende voorheffing:

Energiezuinige woning: Bij sloop en heropbouw (vervangingsbouw) en ingrijpende energetische renovaties kom je in aanmerking voor een vermindering. Het E-peil van het gebouw bepaalt of het energiezuinig is. Om aanspraak te maken op de korting, moet niet alleen voldaan worden aan het E-peil, maar ook aan alle EPB-eisen. In dit geval wordt de korting automatisch toegepast.

Personen met een handicap: Indien er gezinsleden met een handicap zijn en zij officieel op 1 januari van het aanslagjaar in de woning verblijven, kun je ook in aanmerking komen voor een vermindering.

Kinderen: Ook wanneer je kinderen hebt, kom je in aanmerking voor een vermindering. Deze vermindering geldt indien er op 1 januari van het aanslagjaar minstens twee kinderen gedomicilieerd zijn binnen hetzelfde gezin die recht hebben op gezinsbijslag. Het voordeel bedraagt 8 euro per kind, vermeerderd met de gemeentelijke en provinciale opcentiemen. Voor kinderen met een handicap wordt de vermindering verdubbeld.

Bescheiden woning: Voor een bescheiden woning waarin je zelf gedomicilieerd bent, kun je een vermindering van 25% op de onroerende voorheffing krijgen. Indien je eigenaar of mede-eigenaar bent van meerdere woningen, kom je mogelijk niet in aanmerking voor deze vermindering. Het totale niet-geÔndexeerde kadastrale inkomen van al je onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest mag maximaal 745 euro bedragen.

Bij de aankoop van een woning zal de vastgoedadviseur je een overzicht verstrekken van alle kosten, inclusief de belastingen die je moet betalen. Hij zal ook toelichting geven over waarom en hoeveel je moet betalen, en je wijzen op eventuele verminderingen waar je recht op hebt. Je kunt ook altijd bij hem terecht voor vragen met betrekking tot belastingen.

Geplaatst op 22/05/2023
belastingen
btw
KI
wonen